Aktualności

 

04Wrz 2017

logo_patronatSzanowni Państwo,
przedstawiciele zachodniopomorskich samorządów i organizacji pozarządowych,

 

W imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo (ROEFS) mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji pn. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”, stanowiącej podsumowanie dwuletniego projektu, realizowanego na terenie Pomorza Zachodniego oraz zwieńczenie konkursu przeprowadzonego wśród jednostek samorządu terytorialnego pn. Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”.

Celem konferencji jest popularyzowanie niszowej w regionie formy współpracy administracji publicznej
z mieszkańcami jaką jest inicjatywa lokalna (rozumianej wg definicji rozdziału II, art. 19b-19h ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz poznanie doświadczeń i dobrych praktyk współpracy samorządów z mieszkańcami przy realizacji zadań publicznych.

Wśród tematów przewodnich zaprezentujemy Państwu aspekty formalno–prawne przyjęcia i wdrożenia uchwał regulujących tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz dokonamy praktycznego porównania narzędzia „inicjatywy lokalnej” z mechanizmem „budżetu obywatelskiego” oraz innymi trybami, określonymi w ustawie o pożytku publicznym. Ponadto, zaprezentujemy trzy przykłady zrealizowanych w województwie inicjatyw o charakterze miękkim – budującym wspólnotę, integrującym środowiska oraz infrastrukturalnym. Zaprosimy również do wysłuchania debaty nt. aktywności obywatelskiej i płaszczyzn współpracy mieszkańców z samorządem. Punktem kulminacyjnym konferencji – będzie wyłonienie zwycięzcy konkursu pn. Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim” oraz uroczyste wręczenie statuetki i wyróżnień.

Konferencja odbędzie się 18 września 2017 r. w  Szczecinie.

Zachęcamy do wyplenienia i odesłania na adres e-mailowy biuro@fundacja-roefs.pl formularza zgłoszeniowego . Liczba miejsc jest  ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

27Lip 2017

logo_patronatW imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo (ROEFS) mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w pilotażowym konkursie pn. Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”, który po raz pierwszy jest organizowany na terenie Pomorza Zachodniego. Konkurs realizowany jest w ramach innowacyjnego w skali województwa przedsięwzięcia pn. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”, objęty został Honorowym Patronatem i skierowany jest do wszystkich wspólnot samorządowych, posiadających uchwałę określającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Celem konkursu jest popularyzowanie niszowej w województwie formy współpracy administracji samorządowej z mieszkańcami lub reprezentującymi ich organizacjami pozarządowymi (rozumianej wg definicji art. 19c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).  Obecnie, pomimo ustawowego wymogu istniejącego od 2010 r., narządzie inicjatywy lokalnej – regulujące tą formę współpracy, posiada jedynie 31% jednostek samorządu terytorialnego w województwie. Przedmiotem oceny konkursu będzie współpraca podejmowana w trybie inicjatywy lokalnej (art. 19c ustawy) przez administrację publiczną z mieszkańcami lub reprezentującymi ich organizacjami pozarządowymi, w okresie od 1 lipca 2015r do dnia zakończenia trwania konkursu. Ocena dokonywana będzie pod kątem jakości pomysłu, ilości zaangażowanych mieszkańców i poziomu innowacyjności realizowanych działań. Jeden samorząd może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zrealizowane na swoim terenie, różnorodne inicjatywy lokalne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres Partnera – Fundacji ROEFS Oddział  Koszalin (ul. Śliwkowa 4/ 4, 75-679 Koszalin) formularza zgłoszeniowego wraz z płytą CD dokumentującą zrealizowaną inicjatywę lokalną w terminie do 29 sierpnia 2017 r. Ogłoszenie  konkursu oraz szczegółowe informacje  wraz z Regulaminem i Formularzem zgłoszenia zostały zamieszczone na stronach Partnerów: Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.wws.wzp.pl w zakładce organizacje pozarządowe / Co słychać w III sektorze? oraz Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo http://fundacja-roefs.pl/w zakładce „Realizowane działania”.

Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie przedstawicieli zwycięskiego samorządu statuetką Lidera inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim nastąpi podczas uroczystej konferencji, zaplanowanej dnia 18 września 2017 r w Szczecinie.

Wydarzenie będzie miało charakter upowszechniający dobre i sprawdzone praktyki współpracy międzysektorowej, inspirujący i edukacyjny dla innych samorządów i ich lokalnych społeczności do  podejmowania i zacieśniania działań partnerskiej współpracy  w przyszłości.

Informacji odnośnie konkursu udzieli Państwu przedstawicielka Fundacji ROEFS pani Agata Szewczyk, Koordynatorka projektu „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”,
tel.: 602 126 916, e-mail: biuro@fundacja-roefs.pl.

Mając powyższe na uwadze, zachęcamy do udziału w konkursie i składania aplikacji opisujących ciekawe i innowacyjne rozwiązania współdziałania obu stron  podczas realizacji zadań publicznych.

stopka

 

 

 

loga_gora

 

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ I FORMALNEJ
REGULAMIN KONKURSU

26Lip 2017

20229284_986831098125333_4778467365803375459_nW ostatnią sobotę Zajezierze w Gmina Łobez stało się miejscem wspólnego odkrywania i przezywania dziejów lokalnej historii czasów powojennych.
W świetlicy wiejskiej zorganizowano wystawę etnograficzną połączoną z prelekcją historyczną, spotkaniem z pierwszymi przesiedleńcami i słodkim poczęstunkiem. Rozmów, wspólnych chwil, emocji i podziwu dla zainicjowanego pomysłu nie było końca …

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła, Starosta Powiatu Łobeskiego Paweł Marek , Sekretarz Gminy Łobez, Dyrektor Domu Kultury, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie, sołtysi, mieszkańcy i pierwsi osadnicy. Każdy z nich swoją obecnością podkreślił rolę historii w kształtowaniu tożsamości czasu i miejsca. Serdecznie za to dziękujemy!

Opiekę merytoryczną nad inicjatywą lokalną sprawowała nasza animatorka Agata Szewczyk. Podczas wystawy podkreśliła wagę znaczenia współpracy władz lokalnych z mieszkańcami przy jej realizacji, bogactwo wzajemnych doświadczeń i otwartość obu stron do współdziałania.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę, nawiązane przyjaźnie, aktywność mieszkańców i ich pomysły. Życzymy, by Gmina Łobez inspirowała inne samorządy do realizacji inicjatyw lokalnych (definiowanych w trybie Art.19c ustawy dppiw) i była dla nich przykłądem w tworzeniu uchwały dot. trybu oceny wniosków z tyt. inicjatyw lokalnych i ich późniejszych realizacji.

20247969_986831161458660_8484500562980805331_o 20248095_986830958125347_5960841233593666225_o 20280234_986831028125340_661913265784134610_o 20280695_986830788125364_1232030941804492309_o

źródło: https://www.facebook.com/dotacjekoszalin/

fot. Agata Szewczyk

17Lip 2017

plakat_zajezierze_mJuż 22 lipca 2017r (w sobotę), o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Zajezierzu zorganizowana zostanie wystawa etnograficzna! Wyjątkowa, bowiem stworzona przez samych mieszkańców, będących jej twórcami i bohaterami. Jedyna w swoim rodzaju, upamiętniająca dzieje i tradycje sołectwa, bogata w obrazy historii i prawdziwe wydarzenia.

W imieniu grupy inicjatywnej, sympatyków sołectwa i pierwszych osadników – serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Łobez na wyprawę i jednocześnie niepowtarzalne spotkanie z przeszłością! W programie zaplanowano, wernisaż obrazów dziejów Zajezierza, prelekcję historyczną, spotkanie z pierwszymi osadnikami i słodki poczęstunek.

Jest to pierwsza w gminie – wspólna inicjatywa mieszkańców i samorządu, popularyzująca dziedzictwo kulturowe sołectwa, jego historię i tożsamość regionalną mieszkańców, realizowana w ramach zadania pn. ”Ocalić od zapomnienia – Zajezierze pełne historii i tradycji”, realizowanego we współpracy mieszkańców sołectwa z Gminą Łobez.

04Maj 2017

18198378_930553573753086_6354373833445333831_n29 kwietnia odbył się  społeczny, obywatelski, pierwszy w historii PIKNIK RODZINNY w Dobrej. Zorganizowany został w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy mieszkańców i samorządu

Jego merytoryczną stronę nadzorowała nasza Animatorka Dorota Róża Chałat. Pomysłodawcami,realizatorami i gospodarzami są lokalni liderzy – koordynator IL w Dobrej Kamil Adamek Kamil A-k , społeczność szkolna –Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrej i pracownicy Gminy Dobra z Burmistrzem Piotrem Hebdą

 

 

 

 

 

18156067_930552573753186_764754887090977837_o 18156104_930553577086419_227579829439598136_o 18193099_930552627086514_4039898427512819340_o 

#ludzie #inicjatywalokalna#dobrowspolne

03Maj 2017

aaaaaaaaa28 kwietnia, w piątkowe popołudnie w goleniowskiej bibliotece odbyła się debata dotycząca istniejącej w samorządzie uchwały ws. trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej.

Jej panelistami byli: Tomasz Banach – zastępca Burmistrza; Łukasz Mituła, Czesław Majdak – przewodniczący obecnej i poprzedniej kadencji RM Goleniowa oraz Agata Szewczyk – moderatorka 3 partycypacyjnych procesów przyjęcia uchwał w zachodniopomorskich samorządach.

***
Debata była bardzo emocjonująca, jej inicjator i prowadzący Bartosz Wilk w swoim raporcie dokonał analizy zapisów uchwały, poddał pod dyskusję istniejące kryteria i potrzebę wniesienia zmian.
Dwa i pół roku obowiązywania uchwały i 4 edycje naborów wniosków dały podwaliny do oceny obecnego stanu rzeczy i refleksji na jakością tworzonego prawa.
Agata Szewczyk – z Fundacji ROEFS, przedstawiała uczestnikom dobre praktyki i rozwiązania innych samorządów, mówiła o potrzebie uspołecznienia całego procesu i dokonania pilnej ewaluacji.

Spotkanie zainicjowało kolejne stadium prac nad aktualizacją uchwały, stało się przyczynkiem do włączania obywateli w kolejne etapy tworzenia dokumentu, szerokiej edukacji w zakresie składania wniosków i popularyzowania idei inicjatywy lokalnej (wg definicji Art. 19b ustawy o dppiw) wśród mieszkańców.

My dziękujemy organizatorom za zaproszenie i akcji Masz Głos za patronat.
Trzymamy kciuki za Gminą Goleniów i nową jakość tworzonego prawa.

Pełna relacja dostępna tutaj: https://www.facebook.com/Bartosz.Wilk.BW?fref=ts

24Kwi 2017

18057109_362523357475662_2448356284741397804_nJuż za 6 dni 29 kwietnia to tu rozpocznie się Piknik Rodzinny. O godz. 10:30 rusza Quest po Dobrej. To terenowa gra polegająca na poznawaniu spisanej w postaci wiersza historii Dobrej. Odczytując wiersz szukamy kolejnych atrakcji jakie znajdują się w naszym mieście. Na końcu questu wszyscy spotykamy się na orliku i zaczynamy zabawę na bogato.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Dzięki otwartości włodarzy Gminy Dobra oraz wielkiemu zaangażowaniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrej‎ udało się zainicjować piękne, wspólnotowe wydarzenie. Wszystkim zaangażowanym mieszkańcom już dziś pragniemy pogratulować wspaniałej Inicjatywy Lokalnej!

15Mar 2017

zarowka_iicjatywaW ostatnim czasie zasłynęły z aktywności mieszkańców i lokalnych społeczników, którzy wykorzystując mechanizm Inicjatywy lokalnej /definiowanej wg ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U. z 2015 poz. 1339 jako forma współpracy samorządu z mieszkańcami przy realizacji zadań publicznych/ złożyli do JST wnioski o jej realizację.

Rzecz z pozoru zwyczajna, a jednak niebywała! W województwie zachodniopomorskim na 132 istniejące JST – jedynie 41 z nich posiada uchwałę regulującą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Samo narzędzie „inicjatywy lokalnej” jest wciąż bardzo niszowe, mało znane i różnorodnie definiowane przez obywateli i samorządowców, w województwie praktycznie niewykorzystywane.

Tym bardziej, cieszy nas podwójnie otwartość włodarzy Gmin Dobra, Łobez i Chociwel na współdziałanie, a także zaangażowanie wspólnot i mieszkańców w realizację oryginalnych pomysłów. Grupy inicjatywne, przy wsparciu merytorycznym Animatorek, w ostatnim tygodniu złożyły do samorządów 6 wniosków o realizację zadań publicznych.

Dziś te Małe Gminy są bogate w inicjatywy! Będą inspirować i dawać przykład partnerskiej współpracy w przyszłości.

Działania realizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną” – dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.