Agata Szewczyk

Agata Szewczyk :

– trenerka i specjalistka ds. funduszy europejskich, pisania wniosków wspólnotowych / ministerialnych, rozliczania dotacji i sprawozdawczości.

– doradczyni w zakresie powoływania, funkcjonowania organizacji pozarządowych, metodologii pisania projektów, fundraisingu, oraz współpracy organizacji z samorządami.

– absolwentka kierunków Zarządzania Projektami Europejskimi Uniwersytetu Szczecińskiego; oraz Europeistyki na Politechnice Koszalińskiej;

–  absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych;

–  certyfikowana specjalistka ds. informacji Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Inkubacji Organizacji Pozarządowych;

– w latach 2010 – 2016r – Regionalna koordynatorka ds. współpracy i organizacji cyklicznych Zachodniopomorskich Forów  Pełnomocników ds. NGO;

– w latach 2014-2015 – Specjalistka ds. analiz i monitoringu polityk publicznych zachodniopomorskich samorządów;

– w latach 2005 – 2016 Głowna Koordynatorka projektów obywatelskich i społecznych:

 • „Przestrzeń obywatelska – Koszalin Śródmieście” – współfinansowany ze środków EOG (środki norweskie), realizowany w partnerstwie 2 instytucji (w tym 1 gminna wspólnota samorządowa – Gmina Miasto Koszalin).
 • „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” – PO KL 5.4.2, realizowany w partnerstwie 8 instytucji (w tym 3 wojewódzkie wspólnoty samorządowe: Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Wielkopolskie i Województwo Lubuskie);
 • „Koszalin – miasto na model. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi ” – PO KL 5.4.2 realizowany w partnerstwie 3 instytucji (w tym 1 gminna wspólnota samorządowa – Gmina Miasto Koszalin).
 • „Bilet powrotny. Aktywizacja osób po 50 roku życia” PO KL 7.2.1, realizowany w partnerstwie 2 instytucji (w tym 1 spółka z o.o.).
 • „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu” – PO KL 5.4.2, realizowany w partnerstwie 2 instytucji (w tym 1 wojewódzka wspólnota samorządowa – Województwo Zachodniopomorskie).
 • „Ekonomia Społeczna drogą do rozwoju lokalnego” PO KL 7.2.2
 • „Uwierz w siebie i nie daj się wykluczyć! – program aktywizacji społecznej
  i zawodowej Amazonek!”
  – PO KL 7.2.1; realizowany w partnerstwie 2 instytucji (2 organizacji pozarządowych),
 • 3 EDYCJE: „Regionalnego Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego” dla województwa zachodniopomorskiego,
 • „Kuźnia Liderów Organizacji Pozarządowych” Program Fundusz Inicjatyw Społecznych
 • „Partnerzy Lokalni: wiedzieć – działać – rozwijać”, Program Fundusz Inicjatyw Społecznych