Aktualności

05Wrz 2018

 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom gwarantujemy materiały szkoleniowe i poczęstunek; a w przypadku szkoleń dwudniowych dodatkowo zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Szkolenia są nieodpłatne, realizowane w ramach projektu „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim”, współfinansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 i budżetu Gminy Sianów.
Poprowadzą je doświadczeni specjaliści wielu branż obszarów działania NGOs  z  Polski i regionu.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ  prosimy  przesyłać na adres: biuro@fundacja-roefs.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne pod nr tel.: 602 126 916.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

Continue reading

23Sie 2018

Spotkanie pozarządowe! 

22 sierpnia, w środowe popołudnie w PCOP  w Sianowie odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie dla NGO. Było ono  okazją do autoprezentacji lokalnych liderów i działań podejmowanych przez sianowskie organizacje, pokazania ich różnorodności  oraz nawiązania nowych kontaktów.
Tematem przewodnim była współpraca samorządu z sektorem pozarządowym i innymi podmiotami w gminie.  Omawiano formy w jakich jest realizowana, doświadczenia NGO`s płynące z kooperacji  oraz plany i potrzeby współdziałania w przyszłości.   Spotkanie moderowałam P. Paulina Kelm  z Fundacji ROEFS, wieloletnia specjalistka z zakresu współpracy międzysektorowej i pozyskiwania środków finansowych. 

Pozytywną energię czuć było w powietrzu, uczestnicy aktywnie opowiadali  o swoich praktykach i podejmowanych inicjatywach. Atmosfera była prawdziwie pozarządowa! 

Dwa, następne spotkania zespołu roboczego zaplanowano we wrzesień br., natomiast  w kolejnych miesiącach  – intensywny blok szkoleniowo-edukacyjny.  

Dziękujemy uczestnikom z aktywność i zaangażowanie!
Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach i kontaktu z nami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26Lip 2018

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli:
– organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń),
– klubów sportowych,
– ochotniczych straży pożarnych z ternu powiatu koszalińskiego, a w szczególności z terenu Gminy Sianów
do współtworzenia Powiatowych Targów Organizacji Pozarządowych .

Chcemy wypromować wasze działania, realizowane projekty, pasje, członków i wolontariuszy, którzy tworzą wasze organizacje.

 Już 15 września 2018 r.  w Polanowie (podczas dożynek powiatowych) będziemy organizować TARGI NGO`s, na których chcielibyśmy wypromować wasze organizacje. Chcemy stworzyć przestrzeń do integracji  NGOs, nawiązania nowych partnerstw i współpracy w przyszłości.

Liczymy na Waszą kreatywność i zaangażowanie!

Jako organizatorzy zapewniamy :

-wyżywienie (w postaci bonów żywnościowych dla waszych przedstawicieli),
NAMIOT dla NGOs  – czyli stoisko wystawiennicze, na którym upowszechnicie wyroby rękodzielnicze, materiały promocyjne czy kulinarne. Mile widziane będą animacje i pokazy (walk/ tańców/rozgrywek/,udzielania pierwszej pomocy/malowania/rękodzielnictwa itd.)
-potrzebne gadżety i wspólną promocję.

Zapraszamy do kontaktu i dokonania zgłoszeń  pod numerem telefonu: 602 126 916 lub e-mailowo na adres: biuro@fundacja-roefs.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Termin zgłoszeń upływa : 20  sierpnia 2018r !

 

17Lip 2018

W odpowiedzi na zaproszenie – otrzymaliśmy  zgłoszenia z 4 gmin z powiatu koszalińskiego.
W wyniku oceny, dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną, do dalszej części  projektu zakwalifikowano 3 samorządy:

1) Gminę  Sianów – będącą jednocześnie Partnerem projektu i współtwórcą przedsięwzięcia,
2) Gminę Manowo oraz
3) Gminę  Będzino.

Na liście rezerwowej znalazła się : Gmina Polanów.

Aplikacje samorządów weryfikowano wg  poniższych kryteriów:

  1. opisu rodzaju i ilości podejmowanych przez NGO`s inicjatyw na rzecz mieszkańców,
  2. opisu poziomu dotychczasowego przebiegu konsultacji społecznych,,
  3. opis poziomu dotychczasowych działań wzmacniających rangę i wizerunek III sektora w świadomości mieszkańców.

 

Serdecznie gratulujemy i przyspieszamy tempa J  Obecnie trwa  proces podpisywania umów w samorządach i planowania działań projektu.

W razie pytań dotyczących oceny, punktacji lub nadesłanych formularzy zgłoszeniowych i możliwości zapoznania się z ich treścią – prosimy o kontakt e-mailowy biuro@fundacja-roefs.pl

13Cze 2018

Z wielką radością dzielimy sie informacją o nowej dotacji dla naszej Fundacji .
Narodowy instytut Wolności opublikował długo wyczekiwane listy rankingowe programu FIO.

Fundacja ROEFS otrzymała grant na realizację projektu, którego celem jest zwiększanie aktywności mieszkańców powiatu koszalińskiego w zakresie partycypacji i współtworzenia lokalnych polityk publicznych w 3 gminach.

To dla nas wielki zaszczyt i motywacja do angażowania lokalnych społeczności w sprawy swoich wspólnot i współpracy z samorządami.

Czeka nas wiele wyzwań i pracy.

  • stworzymy Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych,
  • zrealizujemy Targi NGOs,
  • wydamy album o organizacjach, ich działalnościach i podejmowanych inicjatywach,
  • zapewnimy wsparcie doradcze specjalistyczne (prawne, księgowe, PR-owe itp.) i szkoleniowe (z pozyskiwania środków, rozliczania dotacji, tworzenia ciał obywatelskich),
  • wzmocnimy rangę i siłę III sektora we współpracy z 3 samorządami.

Niebawem podamy szczegóły i zaproszenie do udziału w projekcie.

04Wrz 2017

logo_patronatSzanowni Państwo,
przedstawiciele zachodniopomorskich samorządów i organizacji pozarządowych,

 

W imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo (ROEFS) mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji pn. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”, stanowiącej podsumowanie dwuletniego projektu, realizowanego na terenie Pomorza Zachodniego oraz zwieńczenie konkursu przeprowadzonego wśród jednostek samorządu terytorialnego pn. Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”.

Celem konferencji jest popularyzowanie niszowej w regionie formy współpracy administracji publicznej
z mieszkańcami jaką jest inicjatywa lokalna (rozumianej wg definicji rozdziału II, art. 19b-19h ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz poznanie doświadczeń i dobrych praktyk współpracy samorządów z mieszkańcami przy realizacji zadań publicznych.

Wśród tematów przewodnich zaprezentujemy Państwu aspekty formalno–prawne przyjęcia i wdrożenia uchwał regulujących tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz dokonamy praktycznego porównania narzędzia „inicjatywy lokalnej” z mechanizmem „budżetu obywatelskiego” oraz innymi trybami, określonymi w ustawie o pożytku publicznym. Ponadto, zaprezentujemy trzy przykłady zrealizowanych w województwie inicjatyw o charakterze miękkim – budującym wspólnotę, integrującym środowiska oraz infrastrukturalnym. Zaprosimy również do wysłuchania debaty nt. aktywności obywatelskiej i płaszczyzn współpracy mieszkańców z samorządem. Punktem kulminacyjnym konferencji – będzie wyłonienie zwycięzcy konkursu pn. Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim” oraz uroczyste wręczenie statuetki i wyróżnień.

Konferencja odbędzie się 18 września 2017 r. w  Szczecinie.

Zachęcamy do wyplenienia i odesłania na adres e-mailowy biuro@fundacja-roefs.pl formularza zgłoszeniowego . Liczba miejsc jest  ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

27Lip 2017

logo_patronatW imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo (ROEFS) mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w pilotażowym konkursie pn. Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”, który po raz pierwszy jest organizowany na terenie Pomorza Zachodniego. Konkurs realizowany jest w ramach innowacyjnego w skali województwa przedsięwzięcia pn. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”, objęty został Honorowym Patronatem i skierowany jest do wszystkich wspólnot samorządowych, posiadających uchwałę określającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Celem konkursu jest popularyzowanie niszowej w województwie formy współpracy administracji samorządowej z mieszkańcami lub reprezentującymi ich organizacjami pozarządowymi (rozumianej wg definicji art. 19c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).  Obecnie, pomimo ustawowego wymogu istniejącego od 2010 r., narządzie inicjatywy lokalnej – regulujące tą formę współpracy, posiada jedynie 31% jednostek samorządu terytorialnego w województwie. Przedmiotem oceny konkursu będzie współpraca podejmowana w trybie inicjatywy lokalnej (art. 19c ustawy) przez administrację publiczną z mieszkańcami lub reprezentującymi ich organizacjami pozarządowymi, w okresie od 1 lipca 2015r do dnia zakończenia trwania konkursu. Ocena dokonywana będzie pod kątem jakości pomysłu, ilości zaangażowanych mieszkańców i poziomu innowacyjności realizowanych działań. Jeden samorząd może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zrealizowane na swoim terenie, różnorodne inicjatywy lokalne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres Partnera – Fundacji ROEFS Oddział  Koszalin (ul. Śliwkowa 4/ 4, 75-679 Koszalin) formularza zgłoszeniowego wraz z płytą CD dokumentującą zrealizowaną inicjatywę lokalną w terminie do 29 sierpnia 2017 r. Ogłoszenie  konkursu oraz szczegółowe informacje  wraz z Regulaminem i Formularzem zgłoszenia zostały zamieszczone na stronach Partnerów: Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.wws.wzp.pl w zakładce organizacje pozarządowe / Co słychać w III sektorze? oraz Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo http://fundacja-roefs.pl/w zakładce „Realizowane działania”.

Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie przedstawicieli zwycięskiego samorządu statuetką Lidera inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim nastąpi podczas uroczystej konferencji, zaplanowanej dnia 18 września 2017 r w Szczecinie.

Wydarzenie będzie miało charakter upowszechniający dobre i sprawdzone praktyki współpracy międzysektorowej, inspirujący i edukacyjny dla innych samorządów i ich lokalnych społeczności do  podejmowania i zacieśniania działań partnerskiej współpracy  w przyszłości.

Informacji odnośnie konkursu udzieli Państwu przedstawicielka Fundacji ROEFS pani Agata Szewczyk, Koordynatorka projektu „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”,
tel.: 602 126 916, e-mail: biuro@fundacja-roefs.pl.

Mając powyższe na uwadze, zachęcamy do udziału w konkursie i składania aplikacji opisujących ciekawe i innowacyjne rozwiązania współdziałania obu stron  podczas realizacji zadań publicznych.

stopka

 

 

 

loga_gora

 

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ I FORMALNEJ
REGULAMIN KONKURSU

26Lip 2017

20229284_986831098125333_4778467365803375459_nW ostatnią sobotę Zajezierze w Gmina Łobez stało się miejscem wspólnego odkrywania i przezywania dziejów lokalnej historii czasów powojennych.
W świetlicy wiejskiej zorganizowano wystawę etnograficzną połączoną z prelekcją historyczną, spotkaniem z pierwszymi przesiedleńcami i słodkim poczęstunkiem. Rozmów, wspólnych chwil, emocji i podziwu dla zainicjowanego pomysłu nie było końca …

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła, Starosta Powiatu Łobeskiego Paweł Marek , Sekretarz Gminy Łobez, Dyrektor Domu Kultury, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie, sołtysi, mieszkańcy i pierwsi osadnicy. Każdy z nich swoją obecnością podkreślił rolę historii w kształtowaniu tożsamości czasu i miejsca. Serdecznie za to dziękujemy!

Opiekę merytoryczną nad inicjatywą lokalną sprawowała nasza animatorka Agata Szewczyk. Podczas wystawy podkreśliła wagę znaczenia współpracy władz lokalnych z mieszkańcami przy jej realizacji, bogactwo wzajemnych doświadczeń i otwartość obu stron do współdziałania.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę, nawiązane przyjaźnie, aktywność mieszkańców i ich pomysły. Życzymy, by Gmina Łobez inspirowała inne samorządy do realizacji inicjatyw lokalnych (definiowanych w trybie Art.19c ustawy dppiw) i była dla nich przykłądem w tworzeniu uchwały dot. trybu oceny wniosków z tyt. inicjatyw lokalnych i ich późniejszych realizacji.

20247969_986831161458660_8484500562980805331_o 20248095_986830958125347_5960841233593666225_o 20280234_986831028125340_661913265784134610_o 20280695_986830788125364_1232030941804492309_o

źródło: https://www.facebook.com/dotacjekoszalin/

fot. Agata Szewczyk

17Lip 2017

plakat_zajezierze_mJuż 22 lipca 2017r (w sobotę), o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Zajezierzu zorganizowana zostanie wystawa etnograficzna! Wyjątkowa, bowiem stworzona przez samych mieszkańców, będących jej twórcami i bohaterami. Jedyna w swoim rodzaju, upamiętniająca dzieje i tradycje sołectwa, bogata w obrazy historii i prawdziwe wydarzenia.

W imieniu grupy inicjatywnej, sympatyków sołectwa i pierwszych osadników – serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Łobez na wyprawę i jednocześnie niepowtarzalne spotkanie z przeszłością! W programie zaplanowano, wernisaż obrazów dziejów Zajezierza, prelekcję historyczną, spotkanie z pierwszymi osadnikami i słodki poczęstunek.

Jest to pierwsza w gminie – wspólna inicjatywa mieszkańców i samorządu, popularyzująca dziedzictwo kulturowe sołectwa, jego historię i tożsamość regionalną mieszkańców, realizowana w ramach zadania pn. ”Ocalić od zapomnienia – Zajezierze pełne historii i tradycji”, realizowanego we współpracy mieszkańców sołectwa z Gminą Łobez.

04Maj 2017

18198378_930553573753086_6354373833445333831_n29 kwietnia odbył się  społeczny, obywatelski, pierwszy w historii PIKNIK RODZINNY w Dobrej. Zorganizowany został w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy mieszkańców i samorządu

Jego merytoryczną stronę nadzorowała nasza Animatorka Dorota Róża Chałat. Pomysłodawcami,realizatorami i gospodarzami są lokalni liderzy – koordynator IL w Dobrej Kamil Adamek Kamil A-k , społeczność szkolna –Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrej i pracownicy Gminy Dobra z Burmistrzem Piotrem Hebdą

 

 

 

 

 

18156067_930552573753186_764754887090977837_o 18156104_930553577086419_227579829439598136_o 18193099_930552627086514_4039898427512819340_o 

#ludzie #inicjatywalokalna#dobrowspolne