Rekrutacja samorządów do projektu

Kluczem do realizacji modelu współpracy jest otwartość administracji na aktywność mieszkańców, na włączanie ich w rozwiązywanie problemów lokalnych. Żaden samorząd nie rozwiąże sam wszystkich problemów, dlatego jeśli pojawią się zainteresowani, którzy chcą włączyć się aktywnie w realizację zadań należy to doceniać i wspierać ich działania.

Zapraszamy chętne jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu koszalińskiego do udziału w projekcie pn.  „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim”.

Termin zgłoszenia upływa 30 czerwca 2018r.

POBIERZ
*Formularz zgłoszeniowy JST
*Regulamin wejścia JST do projektu NJTPP w PK