27Lip 2017

logo_patronatW imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo (ROEFS) mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w pilotażowym konkursie pn. Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”, który po raz pierwszy jest organizowany na terenie Pomorza Zachodniego. Konkurs realizowany jest w ramach innowacyjnego w skali województwa przedsięwzięcia pn. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”, objęty został Honorowym Patronatem i skierowany jest do wszystkich wspólnot samorządowych, posiadających uchwałę określającą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Celem konkursu jest popularyzowanie niszowej w województwie formy współpracy administracji samorządowej z mieszkańcami lub reprezentującymi ich organizacjami pozarządowymi (rozumianej wg definicji art. 19c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).  Obecnie, pomimo ustawowego wymogu istniejącego od 2010 r., narządzie inicjatywy lokalnej – regulujące tą formę współpracy, posiada jedynie 31% jednostek samorządu terytorialnego w województwie. Przedmiotem oceny konkursu będzie współpraca podejmowana w trybie inicjatywy lokalnej (art. 19c ustawy) przez administrację publiczną z mieszkańcami lub reprezentującymi ich organizacjami pozarządowymi, w okresie od 1 lipca 2015r do dnia zakończenia trwania konkursu. Ocena dokonywana będzie pod kątem jakości pomysłu, ilości zaangażowanych mieszkańców i poziomu innowacyjności realizowanych działań. Jeden samorząd może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zrealizowane na swoim terenie, różnorodne inicjatywy lokalne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres Partnera – Fundacji ROEFS Oddział  Koszalin (ul. Śliwkowa 4/ 4, 75-679 Koszalin) formularza zgłoszeniowego wraz z płytą CD dokumentującą zrealizowaną inicjatywę lokalną w terminie do 29 sierpnia 2017 r. Ogłoszenie  konkursu oraz szczegółowe informacje  wraz z Regulaminem i Formularzem zgłoszenia zostały zamieszczone na stronach Partnerów: Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.wws.wzp.pl w zakładce organizacje pozarządowe / Co słychać w III sektorze? oraz Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo http://fundacja-roefs.pl/w zakładce „Realizowane działania”.

Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie przedstawicieli zwycięskiego samorządu statuetką Lidera inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim nastąpi podczas uroczystej konferencji, zaplanowanej dnia 18 września 2017 r w Szczecinie.

Wydarzenie będzie miało charakter upowszechniający dobre i sprawdzone praktyki współpracy międzysektorowej, inspirujący i edukacyjny dla innych samorządów i ich lokalnych społeczności do  podejmowania i zacieśniania działań partnerskiej współpracy  w przyszłości.

Informacji odnośnie konkursu udzieli Państwu przedstawicielka Fundacji ROEFS pani Agata Szewczyk, Koordynatorka projektu „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”,
tel.: 602 126 916, e-mail: biuro@fundacja-roefs.pl.

Mając powyższe na uwadze, zachęcamy do udziału w konkursie i składania aplikacji opisujących ciekawe i innowacyjne rozwiązania współdziałania obu stron  podczas realizacji zadań publicznych.

stopka

 

 

 

loga_gora

 

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ I FORMALNEJ
REGULAMIN KONKURSU