O nas

Jesteśmy zarejestrowaną w grudniu 2014 roku Fundacją, która opiera swój potencjał oraz kadrę na doświadczeniu dotychczasowych Regionalnych Ośrodków EFS. Misją naszej działalności jest kontynuacja wsparcia w zakresie aplikowania oraz wdrażania funduszy europejskich.
Posiadamy ponad 17 letnie doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Banku Światowego oraz programów wspólnotowych.

Nasze doświadczenie pokazuje, że pozyskanie środków zewnętrznych i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to zaledwie połowa sukcesu. Aby otrzymać dofinansowanie, należy jeszcze projekt zrealizować i prawidłowo go rozliczyć. Popełnienie błędu na każdym etapie realizacji projektu może skutkować brakiem dofinansowania, opóźnieniami w płatnościach, a w skrajnych przypadkach zwrotem dotacji. Jednocześnie prawidłowa realizacja
i rozliczenie projektu wymagają znajomości wielu przepisów, wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz procedur.
Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w całym procesie projektowym, począwszy od projektowania, aplikowania, wdrażania aż po rozliczenie.