Klauzula informacyjna

Szanowny użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., Prezes Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo informuje, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo z siedzibą w Borzysławiu 17B, 78-220 Tychowo oraz Gmina Sianów z siedzibą przy ulicy Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów.
  2. dane kontaktowe administratora danych osobowych: biuro@fundacja-roefs.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim”, realizowanego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Niezbędność przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa: Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO, a także ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy, którym Fundacja Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo powierzyła świadczenie usług księgowych, kadrowych, teleinformatycznych, doradczych i prawnych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.