O projekcie – Twój samorząd z inicjatywą lokalną


Zachodniopomorskie Samo
rządy z inicjatywą lokalną – to  innowacyjne przedsięwzięcie, stanowiące odpowiedź na problem niskiej aktywności obywateli w sprawy życia publicznego swoich gmin.

mapka_zachodniopomo
W XI-XII.2015r wśród 132 JST przeprowadzono badania dotyczące aktywności mieszkańców i współpracy organizacji pozarządowych z samorządami. Ich wyniki pokazały iż jedynie 38 samorządów w woj. zachodniopomorskim posiada uchwały dotyczące trybów i kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych z tytułu inicjatywy lokalnej. I pomimo istnienia ustawowego wymogu jej obowiązywania (od 2010r), aż 71% samorządów takowych nie posiada, przekreślając tym samym możliwości wspólnej realizacji zadań publicznych w swoich społecznościach.

Projekt daje szansę partycypacyjnego tworzenia mechanizmu współpracy, realizacji oddolnych pomysłów i inicjatyw mieszkańców na rzecz swoich środowisk, które są jednocześnie zadaniami własnymi samorządów.

Obu stronom daje możliwość partnerskiej współpracy, budowania zaufania, odpowiedzialności za realizację wspólnych priorytetów – zgodnie z duchem zasady partnerstwa, pomocniczości i uczestnictwa mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Zakłada merytoryczne wsparcie dla samorządów i jego mieszkańców, od momentu podjęcia prac nad stworzeniem aktu prawa lokalnego (dot. realizacji inicjatywy lokalnej), jego konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, aż po stworzenie finalnych wniosków o realizację inicjatywy lokalnej i ich praktyczną realizację.