21Gru 2018

Jest nam niezmiernie miło oddać w Państwa ręce wyjątkową publikacje, opracowanie poświęcone organizacjom pozarządowym z terenu regionu koszalińskiego, najbardziej aktywnym i zaangażowanym w budowanie swoich małych wspólnot.

To publikacja wydana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami, popularyzująca mechanizm współpracy, aktywność obywatelską i partycypację obywateli w tworzeniu polityk publicznych.
Ponadto opisuje ponad 50 wizytówek lokalnych organizacji pozarządowych z terenu regionu koszalińskiego. Daje inspirację i nową jakość we współpracy międzysektorowej.

Zapraszamy do lektury!

ALBUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO