Rekrutacja samorządów do projektu

  1. uwaga_fio3

Kluczem do realizacji modelu współpracy jest otwartość administracji na aktywność mieszkańców, na włączanie ich w rozwiązywanie problemów lokalnych. Żaden samorząd nie rozwiąże sam wszystkich problemów, dlatego jeśli pojawią się zainteresowani, którzy chcą włączyć się aktywnie w realizację zadań należy to doceniać i wspierać ich działania.

Zapraszamy chętne jednostki samorządu terytorialnego woj. zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn.  „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”.

Wspólnie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi:
*wypracujemy w gminach  akty prawa lokalnego (dot. realizacji inicjatywy lokalnej) – będące podstawą dalszych działań partnerskiej współpracy,
*przeprowadzimy procesy ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
*  w odniesieniu do dokumentów planistycznych i strategicznych samorządów – stworzymy i złożymy do gmin wnioski o realizację inicjatyw lokalnych;
* wykonamy i  zrealizujemy  wszelkie pomysły za zgodą i w porozumieniu z samorządami, wyzwalając społeczną energię i współdziałanie mieszkańców angażując w sposób racjonalny zasoby  społeczne, rzeczowe i finansowe wspólnoty samorządowej.

Termin zgłoszenia upływa 31 maja 2016r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

*Regulamin wejścia JST do projektu,
*Formularz zgłoszeniowy JST,
*Umowa uczestnictwa w JST w projekcie,
*oświadczenie JST.

 

Na wszelkie Państwa pytania odpowie Agata Szewczyk pod nr telefonu 602 126 916 lub e-mail: biuro@fundacja-roefs.pl