Anna Szczepańska – Wiceprezeska Zarządu

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zespołami projektowymi w ramach funduszy PHARE, SAPARD, Banku Światowego i EFS. Od ponad 2008 roku zaangażowana jestem w realizację przedsięwzięć w zakresie problematyki polityki społecznej, aktywizacji zawodowej i ekonomii społecznej. W latach 2008-2014 prowadziłam Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie zapewniając projektodawcom wsparcie szkoleniowe i doradcze w procesie ubiegania się o środki w ramach EFS oraz w procesie ich rozliczania. Od 2013 roku kieruję Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego wspierając przedsiębiorczość społeczną, oferując szkolenia, doradztwo biznesowe, usługi księgowe i prawne. Ukończyłam studia podyplomowe Master of Business Administration, Rachunkowość, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie firmą, Strategie rozwoju obszarów wiejskich – zarządzanie projektami Unii Europejskiej. Posiadam certyfikat księgowy Ministra Finansów. Jestem członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Moje referencje:

Więcej moich referencji w zakładce Referencje/Anna Szczepańska