Dorota Róża Chałat – Wiceprezeska Zarządu

Od urodzenia mieszkam i pracuję w Koszalinie, tu działam na rzecz lokalnej społeczności.
Od wielu lat konsekwentnie realizuję projekty wpływające na podnoszenie jakości życia mieszkańców.  Jestem organizatorką  Kongresu Kobiet w Koszalinie, Kawiarni Obywatelskiej oraz Biura Porad Społecznych, w którym zawsze jako ekspert staram się pomagać ludziom potrzebującym pomocy. Potrafię planować strategicznie , podejmować odpowiedzialne decyzje i w konsekwencji skutecznie je realizować.

Udowodniłam to będąc:

  • Prezeską Stowarzyszenia ERA KOBIET, w-ce prezeską Fundacji Era Dialogu
  • Pełnomocniczką Regionalną Kongresu Kobiet
  • Członkinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wszystkie te funkcje staram się traktować bardzo poważnie, łącząc a nie dzieląc w działaniu.

Bliskie są dla mnie działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz działania związane z dbałością o godne życie osób starszych i niepełnosprawnych. Od 2014r. aktywnie promuje i wprowadzam warsztaty z debat oksfordzkich w koszalińskich szkołach gimnazjalnych oraz w liceach jak również w gimnazjach w powiecie koszalińskim. Promuje edukacje równościową angażując się w projekty o tej tematyce.

Z zawodu jestem ekonomistką dlatego też bliskie są mi sprawy związane z edukacją finansową.

Moje referencje:

Więcej moich referencji w zakładce Referencje/Dorota Róża Chałat