Justyna Iwankiewicz – Prezeska Zarządu

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z aplikowaniem i zarządzaniem projektowym w ramach programu SAPARD oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2007 roku realizuję przedsięwzięcia w zakresie pobudzania postaw przedsiębiorczych, aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz szeroko pojętej ekonomii społecznej.

Moje referencje:

Więcej moich referencji w zakładce Referencje/Justyna Iwankiewicz