15Mar 2017

zarowka_iicjatywaW ostatnim czasie zasłynęły z aktywności mieszkańców i lokalnych społeczników, którzy wykorzystując mechanizm Inicjatywy lokalnej /definiowanej wg ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U. z 2015 poz. 1339 jako forma współpracy samorządu z mieszkańcami przy realizacji zadań publicznych/ złożyli do JST wnioski o jej realizację.

Rzecz z pozoru zwyczajna, a jednak niebywała! W województwie zachodniopomorskim na 132 istniejące JST – jedynie 41 z nich posiada uchwałę regulującą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Samo narzędzie „inicjatywy lokalnej” jest wciąż bardzo niszowe, mało znane i różnorodnie definiowane przez obywateli i samorządowców, w województwie praktycznie niewykorzystywane.

Tym bardziej, cieszy nas podwójnie otwartość włodarzy Gmin Dobra, Łobez i Chociwel na współdziałanie, a także zaangażowanie wspólnot i mieszkańców w realizację oryginalnych pomysłów. Grupy inicjatywne, przy wsparciu merytorycznym Animatorek, w ostatnim tygodniu złożyły do samorządów 6 wniosków o realizację zadań publicznych.

Dziś te Małe Gminy są bogate w inicjatywy! Będą inspirować i dawać przykład partnerskiej współpracy w przyszłości.

Działania realizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną” – dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.