26Lip 2017

20229284_986831098125333_4778467365803375459_nW ostatnią sobotę Zajezierze w Gmina Łobez stało się miejscem wspólnego odkrywania i przezywania dziejów lokalnej historii czasów powojennych.
W świetlicy wiejskiej zorganizowano wystawę etnograficzną połączoną z prelekcją historyczną, spotkaniem z pierwszymi przesiedleńcami i słodkim poczęstunkiem. Rozmów, wspólnych chwil, emocji i podziwu dla zainicjowanego pomysłu nie było końca …

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła, Starosta Powiatu Łobeskiego Paweł Marek , Sekretarz Gminy Łobez, Dyrektor Domu Kultury, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie, sołtysi, mieszkańcy i pierwsi osadnicy. Każdy z nich swoją obecnością podkreślił rolę historii w kształtowaniu tożsamości czasu i miejsca. Serdecznie za to dziękujemy!

Opiekę merytoryczną nad inicjatywą lokalną sprawowała nasza animatorka Agata Szewczyk. Podczas wystawy podkreśliła wagę znaczenia współpracy władz lokalnych z mieszkańcami przy jej realizacji, bogactwo wzajemnych doświadczeń i otwartość obu stron do współdziałania.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę, nawiązane przyjaźnie, aktywność mieszkańców i ich pomysły. Życzymy, by Gmina Łobez inspirowała inne samorządy do realizacji inicjatyw lokalnych (definiowanych w trybie Art.19c ustawy dppiw) i była dla nich przykłądem w tworzeniu uchwały dot. trybu oceny wniosków z tyt. inicjatyw lokalnych i ich późniejszych realizacji.

20247969_986831161458660_8484500562980805331_o 20248095_986830958125347_5960841233593666225_o 20280234_986831028125340_661913265784134610_o 20280695_986830788125364_1232030941804492309_o

źródło: https://www.facebook.com/dotacjekoszalin/

fot. Agata Szewczyk