17Lip 2018

W odpowiedzi na zaproszenie – otrzymaliśmy  zgłoszenia z 4 gmin z powiatu koszalińskiego.
W wyniku oceny, dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną, do dalszej części  projektu zakwalifikowano 3 samorządy:

1) Gminę  Sianów – będącą jednocześnie Partnerem projektu i współtwórcą przedsięwzięcia,
2) Gminę Manowo oraz
3) Gminę  Będzino.

Na liście rezerwowej znalazła się : Gmina Polanów.

Aplikacje samorządów weryfikowano wg  poniższych kryteriów:

  1. opisu rodzaju i ilości podejmowanych przez NGO`s inicjatyw na rzecz mieszkańców,
  2. opisu poziomu dotychczasowego przebiegu konsultacji społecznych,,
  3. opis poziomu dotychczasowych działań wzmacniających rangę i wizerunek III sektora w świadomości mieszkańców.

 

Serdecznie gratulujemy i przyspieszamy tempa J  Obecnie trwa  proces podpisywania umów w samorządach i planowania działań projektu.

W razie pytań dotyczących oceny, punktacji lub nadesłanych formularzy zgłoszeniowych i możliwości zapoznania się z ich treścią – prosimy o kontakt e-mailowy biuro@fundacja-roefs.pl