05Wrz 2018

 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom gwarantujemy materiały szkoleniowe i poczęstunek; a w przypadku szkoleń dwudniowych dodatkowo zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Szkolenia są nieodpłatne, realizowane w ramach projektu „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim”, współfinansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 i budżetu Gminy Sianów.
Poprowadzą je doświadczeni specjaliści wielu branż obszarów działania NGOs  z  Polski i regionu.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ  prosimy  przesyłać na adres: biuro@fundacja-roefs.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne pod nr tel.: 602 126 916.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

1) „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dobre praktyki i doświadczenia w kooperacji”.
Termin: 27, 28, 29.IX.2018 r – Manowo, Będzino,  Sianów (szkolenia jednodniowe).

Szkolenie dotyczące podwalin współpracy finansowej i pozafinansowej podmiotów III sektora z samorządem, opierać się będzie na przykładach i sprawdzonych rozwiązaniach wdrażanych w innych samorządach woj. zachodniopomorskiego.

Poprowadzi je: Magdalena Pieczyńska –  mgr ekonomii o specjalności finanse publiczne, doradczyni w zakresie wdrażania modelowych rozwiązań we współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Koordynatorka i współtwórczyni wielu projektów unijnych w zakresie modelowej współpracy, ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie w programie FIO. Na co pracuje jako główny  specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim WZ.

2) „Dotacje i księgowość w NGO.  Prawidłowe rozliczanie  ofert i obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowej”
Termin: 9.X.2018 r – Sianów  (szkolenie jednodniowe – otwarte dla NGO z terenu powiatu koszalińskiego)

Szkolenie najważniejsze tematycznie z punktu widzenia każdej organizacji pozarządowej, porozmawiamy o  obowiązkach sprawozdawczych podmiotów, o dotacjach i rozliczaniu wydatków. Przedstawimy aktualne przykłady prawidłowych rozliczeń kosztów (wynagrodzeń, przejazdów, zakupów usług i in.) oraz obowiązków związanych z czasem pracy i stawką minimalną wynagrodzenia pracowników i Zleceniobiorców.

To tylko czubek góry lodowej gorących tematów szkolenia, które poprowadzi Artur Gluziński. Wyjątkowy i charyzmatyczny expert w dziedzinie księgowości i współpracy  administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.  Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niegdyś  pracownik MPiPS, obecnie  wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec i praktyk. Od 2011 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z NGOs i księgowości. Jego grupy szkoleniowe to:  inspektorzy kontroli RIO, pracownicy  samorządowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) z całej Polski.

 3) „Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja w grupie”
Termin:  12-13.X. 2018 r – (szkolenie dwudniowe –  wyjazdowe, otwarte dla NGO z terenu powiatu koszalińskiego)

Szkolenie dotyka kwestii kluczowych w pracy zespołowej i podziału ról pomiędzy współpracownikami. Umiejętna komunikacja wpływa nie tylko na zintegrowanie uczestników, ich prawidłowe relacje, ale także na realizację celów wspólnych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z czynnikami sprzyjającymi efektywnej komunikacji i współpracy.

Szkolenie poprowadzi: Marta Makuch – założycielka i prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, od 20 lat nieustannie związana z sektorem pozarządowym i  tematyką ekonomii społecznej. Autorka  licznych opracowań nt. pozyskiwania środków na działalność NGO, współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i partnerstw tematycznych. Trenerka i mentorka z zakresu  budowania relacji w zespole, myślenia metodą projektową, pozyskiwania środków na działalność i wdrażania innowacyjnych, prospołecznych rozwiązań w samorządach.

4) „Tworzenie ofert do samorządu. Myślenie metodą projektową w teorii i praktyce”
Termin:
 23-24.XI.2018 r  (szkolenie dwudniowe – wyjazdowe, otwarte dla NGO z terenu powiatu koszalińskiego).

Myślenie projektowe to metodologia kreatywnego diagnozowania, definiowania i rozwiązywania problemów. Umiejętność niezwykle potrzebna do konstruowania ofert projektowych i realizacji zadań. Pokażemy jak ważne,  spójnie i skorelowane ze sobą są części oferty projektowej.

Szkolenie poprowadzi: Agata Szewczyk – od 2004 roku związana z III sektorem, wieloletnia trenerka i doradczyni w zakresie pozyskiwania środków na działania statutowe NGO, tworzenia ofert i rozliczania wniosków o dofinansowanie. Autorka licznych projektów realizowanych w woj. zachodniopomorskim w zakresie budowania i wzmacniania współpracy międzysektorowej oraz działań obywatelskich. Na co dzień jest pracownikiem samorządowym, a po godzinach – animatorką  wielu inicjatyw społecznych, pobudzających różnorodne grupy  do aktywności i współdziałania.

5) „RODO w praktyce dla NGO!  Nowe zasady ochrony danych osobowych w działalności organizacji  pozarządowych”
Termin:
 27.XI.2018 r – Sianów  (szkolenie jednodniowe – otwarte dla NGO z terenu powiatu koszalińskiego)

W maju 2018r, w życie weszły zmienione przepisy o ochronie danych osobowych. Zmiany dotyczą także organizacji pozarządowych.  Na czym polega nowy system ochrony? Jakich procedur trzeba przestrzegać? Jakie dokumenty przygotować? Szkolenie będzie oparte na praktycznych i prawnych rozwiązaniach z jakim muszą zmierzyć się podmioty III sektora i wdrożyć je w swoich organizacjach.

Szkolenie poprowadzi: Elżbieta Nell Chojnowska –  właścicielka firmy „Spektrum – szkolenia, doradztwo, coaching”. Doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim. Obecnie wykładowczyni z zakresu kształcenia kompetencji menedżerskich,  a także RODO. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach: inspektora bezpieczeństwa TI oraz administratora bezpieczeństwa informacji.