04Wrz 2017

logo_patronatSzanowni Państwo,
przedstawiciele zachodniopomorskich samorządów i organizacji pozarządowych,

 

W imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Fundacji Rozwój Obywatele Edukacja Finanse Społeczeństwo (ROEFS) mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji pn. „Zachodniopomorskie samorządy z inicjatywą lokalną”, stanowiącej podsumowanie dwuletniego projektu, realizowanego na terenie Pomorza Zachodniego oraz zwieńczenie konkursu przeprowadzonego wśród jednostek samorządu terytorialnego pn. Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim”.

Celem konferencji jest popularyzowanie niszowej w regionie formy współpracy administracji publicznej
z mieszkańcami jaką jest inicjatywa lokalna (rozumianej wg definicji rozdziału II, art. 19b-19h ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz poznanie doświadczeń i dobrych praktyk współpracy samorządów z mieszkańcami przy realizacji zadań publicznych.

Wśród tematów przewodnich zaprezentujemy Państwu aspekty formalno–prawne przyjęcia i wdrożenia uchwał regulujących tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz dokonamy praktycznego porównania narzędzia „inicjatywy lokalnej” z mechanizmem „budżetu obywatelskiego” oraz innymi trybami, określonymi w ustawie o pożytku publicznym. Ponadto, zaprezentujemy trzy przykłady zrealizowanych w województwie inicjatyw o charakterze miękkim – budującym wspólnotę, integrującym środowiska oraz infrastrukturalnym. Zaprosimy również do wysłuchania debaty nt. aktywności obywatelskiej i płaszczyzn współpracy mieszkańców z samorządem. Punktem kulminacyjnym konferencji – będzie wyłonienie zwycięzcy konkursu pn. Samorządowy Lider inicjatywy lokalnej w województwie zachodniopomorskim” oraz uroczyste wręczenie statuetki i wyróżnień.

Konferencja odbędzie się 18 września 2017 r. w  Szczecinie.

Zachęcamy do wyplenienia i odesłania na adres e-mailowy biuro@fundacja-roefs.pl formularza zgłoszeniowego . Liczba miejsc jest  ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY