Zarząd


Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe związane z aplikowaniem i zarządzaniem projektowym w ramach programu SAPARD oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2007 roku realizuję przedsięwzięcia w zakresie pobudzania postaw przedsiębiorczych, aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz szeroko pojętej ekonomii społecznej.

Posiadam 18 letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zespołami projektowymi w ramach funduszy PHARE, SAPARD, Banku Światowego i EFS. Od ponad 2008 roku zaangażowana jestem w realizację przedsięwzięć w zakresie problematyki polityki społecznej, aktywizacji zawodowej i ekonomii społecznej. W latach 2008-2014 prowadziłam Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie...


Od urodzenia mieszkam i pracuję w Koszalinie, tu działam na rzecz lokalnej społeczności. Od wielu lat konsekwentnie realizuję projekty wpływające na podnoszenie jakości życia mieszkańców. Jestem organizatorką Kongresu Kobiet w Koszalinie, Kawiarni Obywatelskiej oraz Biura Porad Społecznych, w którym zawsze jako ekspert staram się pomagać ludziom potrzebującym pomocy.